Header image                                              
Curtea de Arges  
  
 
 
 
 

 
 
Webmaster

 

 

           www.slatina.org

 - Din dragoste pentru cultura -

 

La realizarea acestui site a fost avut în vedere următorul material bibliografic:

1. Curtea Domnească din Argeş, Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice, Tiparul Cultura Naţională, Bucureşti, 1923;
2. Neagoe Manole, Curtea de Argeş, Editura Tineretului, Bucureşti, 1968;
3. Maria Ana Musicescu, Grigore Ionescu, Biserica Domnească din Curtea de Argeş, Editura Meridiane, Bucureşti, 1976;
4. Daniel Barbu, Pictura murală din Ţara Românească în secolul al XIV – lea, Editura Meridiane, Bucureşti, 1986.